Home » Jaunumi »

No 2022.gada 1.marta līdz 31.martam izglītības iestādes mācību telpas tiek regulāri vēdinātas un ievērotas vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku mazgāšana u.c.).

Dalībai interešu izglītības programmās nav ierobežojumu, ņemot vērā, ka skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē skolā tiek veikts rutīnas skrīnings.

Pirmsskolas izglītībā iesaistītie bērni, kuriem netiek veikts rutīnas skrīnings, var apmeklēt interešu izglītības nodarbības.

Izglītības procesā iekštelpās audzēkņiem ieteicams lietot sejas maskas.

Ja audzēknim Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par kontaktpersonas statusu ir jāinformē interešu izglītības pedagogs.

Plašāka informācija https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/no-1-marta-pakapeniski-samazina-ierobezojumus-izglitibas-procesa