Attīstības plāns 2016-2019

Bauskas Bērnu un jauniešu centra attīstības plāns 2016.-2019.gadam

BJC_attistibas_plans_16_19