Home » Vecākiem

Vecākiem

Mīļie vecāki,

veicot pulciņa līdzdalības maksājumu bankā, lūgums maksājuma mērķī norādīt rēķina numuru un pulciņa nosaukumu. 

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Reģ. Nr. 90000033231

Norēķinu konts: AS „SEB Banka”, Kods UNLALV2X29

Konta Nr. LV80UNLA0029700130217

Uz tikšanos Bauskas Bērnu un jauniešu centrā!


Leave a comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.