Īpašumi

Bauskas BJC juridiskā adrese: Kalna iela 14, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbība notiek trijās ēkās: Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14, Baltajā un Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8, kuras atrodas Bauskas vecpilsētā.

2018.gadā ir veikts pētījums „Ēkas Rīgas ielā 8, Bauskā arhitektoniski māksliniecisko inventarizācija”. Tā mērķis –  nama vēsturiskā tēla atjaunošana un tā nozīmības apzināšanās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Bauskas vecpilsētā. 2019./2020. mācību gadā turpinām pētīt Dzeltenās mājas vēsturi un personības, kuru skolas gaitas un darbība ir saistīta ar šo ēku, rīkojot atmiņu pēcpusdienas “Dzeltenās mājas stāsti”, jo māja nav tikai ēka, kurā mēs dzīvojam, strādājam vai mācāmies.