“Elektrodarbnīca”

Nodarbības notiek 

Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14