Home » Epidemoloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Epidemoloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Aktuālā informācija par nodarbību organizēšanu ārkārtas situācijas laikā tiks ievietota e-klasē

vai par to informēs pedagogs.