Home » Interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programmas

Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmu izveidošanai:

www.visc.gov.lv sadaļā Interešu izglītība- Metodiskie materiāli-VISC izstrādātie metodiskie materiāli

 

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas 

Rīkojums_3-7_100 (1)