izstāde V. Ļūdēna dzejoļu ilustrācijas

Dzejnieka, novadnieka Vitauta Ļūdēna 85.Dzimšanas dienas atcerei velīta

Gleznošanas studijas audzēkņu, skolotāja Mārīte Šulce

bērnu dzejoļu ilustrāciju izstāde