Home » Jaunumi » Līdz 15. septembrim uzņemam jaunus dalībniekus 31 interešu izglītības grupā.

Līdz 15. septembrim uzņemam jaunus dalībniekus 31 interešu izglītības grupā.

Vecāku līdzfinansējums

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 27.04.2023. lēmuma Nr.191 “Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 3.punktu, izglītojamo vecāku līdzfinansējums vienam izglītojamajam, apmeklējot vienu interešu izglītības pulciņu, no 2023.gada 1.jūnija ir EUR 6,00 (seši euro 00 centi) mēnesī.