Tie esam mēs!

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā ir radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē, zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā. Dažādu vecumu audzēkņi ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas vairāk kā divdesmit interešu izglītības programmās, apvienojot tajās gan Bauskas, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus.
Mēs lepojamies ar audzēkņiem un pedagogiem, kuri radoši darbojas pulciņos, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos!
Īpašā pievienotā vērtība ir vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un iesaistās ideju īstenošanā!

Mūsu moto: Priecīgs tu nāc, darboties sāc!