Sveicam un priecājamies par Gleznošanas pulciņa audzēknes Montas Kalniņas un skolotājas Mārītes Šulces panākumiem 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice 2020”!