Deju kopas “Memelīte” jubilejas koncerts izskanējis krāšņi un emocionāli.

27.aprīļa vakarā Bauskas BJC deju kopas “Mēmelīte” 203 dalībnieki no smalkiem dzīpariņiem uzauda brīnumskaistus un sarežģītus deju rakstus koncertā “Baltā rakstā austi mēs”.

Sirsnīgs paldies visiem dejotājiem, viņu vecākiem un skolotājiem Ligitai Irbītei, Diānai Siliņai un Jānim Skangalim par milzīgo darbu, dejotprieku un azartu! Lai “Mēmelītei” vienmēr krāšņi deju raksti!

vairāk Foto: https://failiem.lv/u/k7kpmc2w6m?share_email_id=143f222

 

Apsveicam un priecājamies par mūsu audzēkņu panākumiem Vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Saules ritmi”.

Vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Saules ritmi” zemgales novada kārta noslēgusies.
👏Apsveicam un priecājamies par mūsu audzēkņu panākumiem – viņu radošie darbi novērtēti ar pirmo pakāpi un būs daļa no XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta.

Kolektīvs darbs “Saules brilles”
Pavedienu tēlniecības pulciņš , skolotāja Indra Liepa

🎨Kārlis Čakšs – “Saulgriežos”
Keramika darbnīca, skolotāja Laima Oborune

🎨Annija Jankeviča – griestu lampa,
🎨Kolektīvs darbs – “Ausma. Dienvidus. Mijkrēslis. Pievakare. Nakts.”, Ādas priekšmetu izgatavošanas darbnīca, skolotāja Ieva Bronko – Pastore

🎨Kopdarbs “Dzeltenā pasaka” https://www.youtube.com/watch?v=w34oBz0GthE

🎨Niklāvs Katkevičs “Zirneklis” https://www.youtube.com/watch?v=rO8OnKkJ5Sc
🎨Marta Viktorija Baltiņa “Kukaintīt” https://www.youtube.com/watch?v=PBIiUv3OFPU Animācijas studija, skolotāja Maija Lauriņa – Rimicāne

Rezultāti: https://bauskasbjc.lv/interesu-izglitibas-metodiskais-darbs/

Iebrauc vasarā droši!

Aicinām pieteikties apmācībām velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai.🚴‍♂️
📝Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.00 – 16.50
un plkst. 17.00 – 17.50  Bauskas BJC Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14.
Apmācības vada, eksāmenu pieņem un velosipēda vadītāja apliecību izsniedz skolotājs Ģirts Donerblics.

Aizvadīts Bauskas novada izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 1. kārta

      Kā ierasts pavasarī, Bauskas Bērnu un jauniešu centrā pulcējās tie, kurus saista literatūra.

     26. martā 43 skolēni no 13 Bauskas novada skolām runāja sevis izvēlētu dzeju un prozu.  Tas bija konkurss, kuru piepildīja svētku sajūta, priecājoties par mūsu novada talantīgākajiem runātājiem.

Milzīga pateicība visiem dalībniekiem un viņu skolotājām!

     Vērtēšanas komisijas lēmums uz Zemgales reģiona skatuves runas konkursu 2024.gada 16. aprīlī Bauskā izvirzīt 12 dalībniekus, kuriem vērtējums ir vismaz  41,7  punkti:

 1. Marija Jansone 1.kl.        Valles pamatskola, skolotāja Ildita Jansone
 2. Dārta Garā          2.c kl.     Bauskas Valsts ģimnāzija, skolotāja Ināra Muraško
 3. Maija Kviese      2.kl.        Vecumnieku vidusskola, skolotāja Antra Zikova
 4. Marta Jansone  4. kl.       Valles pamatskola, skolotāja Dina Godļevska
 5. Jānis Jašinskis    6.kl. Iecavas pamatskola, skolotāja Baiba Žūriņa
 6. Roberts Bērziņš 9.kl.        Codes pamatskola, skolotāja Mairita Ostrovska
 7. Kate Kononova 9.kl.        Codes pamatskola, skolotāja Mairita Ostrovska
 8. Vendija Volosovska        11.c kl. Bauskas Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Nagņibeda
 9. Lelde Rādena     11.c kl. Bauskas Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Nagņibeda
 10. Keita Ieva Gasūne           10.c kl. Bauskas 2.vidusskola, skolotāja Daina Burceva
 11. Rasa Rušmane   10. kl.    Vecumnieku vidusskola, skolotāja Solveiga Vītola
 12. Ernests Limbergs              12.b kl. Bauskas Valsts ģimnāzija, skolotāja Inita Nagņibeda

I Starptautiskais folkloras festivāls “Danči leišmalē” aizvadīts ar starojošu enerģiju un dzīvesprieku.

     15. martā deju kopa “Mēmelīte” kopā ar draugiem no Iecavas, Jelgavas, Rīgas, Jonišķiem, Kuršēniem un Pluņģes vienojās dejās un dziesmās, katrs parādot mīlestību pret savas valsts kultūras matojumu un tradīcijām.🇱🇻🇱🇹
✅️Festivāla dienā dalībnieki tuvāk iepazina mūsu vēsturi un kultūru, apmeklējot Bauskas pils muzeju.
✅️Īslīces kultūras namā savus stāstus koncertā izdejoja bērnu un jauniešu deju kolektīvi “Suvartukas” “Diemedelis”, “Kibirkštele”, “Ozolēni” un “Ieviņa”.    Muzicēja folkloras kopa “Tarkšķi”, kuru vadībā pēc koncerta festivāla dalībnieki saliedējās rotaļās un dančos.🎶
👏Pateicamies par atbalstu SIA Bauskas alus par dzērieniem, kas veldzēja slāpes un deva enerģiju festivāla dalībniekiem, kā arī ZS Krišjāņi (Piena aitas) par gardiem sieriem.
Paldies par sadarbību Bauskas novada pašvaldībai, Īslīces kultūras namam, Bauskas pils muzejam un nodibinājumam “Vieddoma”.
👏Par festivāla organizēšanu un jaunu tradīcīju veidošanu īpaši pateicamies Ligitai Īrbītei un deju kopai “Mēmelīte”.

Bauskas novada mākslas un mūzikas festivāls “Saules ritmi” ir aizvadīts ar satikšanās un kopā būšanas prieku radošās aktivitātēs, mākslā un mūzikā.

     Festivāls “Saules ritmi” notika 13. martā Bauskas Kultūras centrā, kur pulcējās 14 skolu skolēni un 11 Bauskas Bērnu un jauniešu centra pulciņu pārstāvji.
     Festivāla noslēguma pasākumā skolēni demonstrēja pašu modelētus tērpus un klātesošie varēja baudīt Bauskas Mūzikas un mākslas skolas, Vecumnieku vidusskolas 1. – 4.klases meiteņu kora un Bauskas Valsts ģimnāzijas ansambļa muzikālos priekšnesumus – pūšaminstrumentu un vijoles skaņas, kā arī dažādās melodijās izdziedātas dziesmas, bet ar raitiem deju soļiem priecēja deju kolektīva “Mēmelīte” audzēkņi.
     Pirms festivāla noslēguma koncerta, visas dienas garumā Bauskas Bērnu un jauniešu centra Sarkanajā mājā notika pērlīšu atslēgu piekariņu radošās darbnīcas un mini sacensības Trases automodelismā. Dzeltenajā mājā varēja darboties tehniskajā modelēšanā, pīt un vīt rokassprādzes, kā arī ar priekšnesumu priecēja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar “Mazās Muižas” teatralizēto lekciju “Galantās modes nianses”.
     Festivāla galvenajā daļā tika apbalvoti žūrijas balsojumā labākie izstādes “Saules ritmi” darbu autori. Izstādē varēja baudīt pašu bērnu veidotus mākslas darbus – stikla un māla veidojumus, zīmējumus, pītus un austus izšuvumus, lodēšanas tehnikas un telpiskās figūriņas darbus, kā arī pat tērpu kolekcijas.
Darbus Bauskas muzejā var apskatīt vēl līdz 3. aprīlim.
Apsveicam un priecājamies par mūsu audzēkņu darbiem, kuri novērtēti ar
1. pakāpes diplomiem un izvirzīti konkursa 2. kārtai:
Gleznošana
 • “Saulaino cimdu pasaule” – Zane Vītola, skolotāja Aiva Linkeviča
 • “Saules dvēsele” – Rēzija Uzkalne, skolotāja Aiva LInkeviča

Ādas priekšmetu izgatavošanas darbnīca

 • Ādas rotas “Ausma. Dienvidus. Mijkrēslis. Pievakare. Nakts” – Selīna Skudra, Sabīne Narodovska, Dženija Emma Graudiņa, skolotāja Ieva Bronko – Pastore
 • “Griestu lampa” – Annija Jankeviča, skolotāja Ieva Bronko – Pastore

Darbnīca “Kamolītis”

 • “Saules sēnes grozā” – Estere Zaharčenoka, skolotāja Ilze Krieviņa

Keramikas darbnīca

 • “Pūt vējiņi, dzen laiviņu” – Samanta Jode, skolotāja Laima Oborune
 • “Saules zaķis” – Klāvs Kampuss, skolotāja Laima Oborune
 • “Saulgriežos” – Kārlis Čakšs. skolotāja Laima Oborune

Stikla darbnīca

 • “Saullēksts” – Annika Pipira, skolotāja Maija Lauriņa – Rimicāne

Tekstildizains un brīvā laika studija

 • “Saulainā pļava” – Elizabete Kutra, skolotāja Indra Liepa

Pavedienu tēlniecība

 • “Saules brilles” – Rūta Bračka, Gabriela Sosnovska, Ralfs, Borkovskis, Silvestrs Kostjuks, skolotāja Indra Liepa

Animācijas studija

 • “Kukainīt!” – Marta Viktorija Baltiņa, skolotāja Maija Lauriņa – Rimicāne
 • “Zirneklis” – Niklāvs Katkevičs, skolotāja Maija Lauriņa – Rimicāne
 • “Dzeltenā pasaka” – animācijas studijas audzekņu kopdarbs

Cienījamie vecāki!

Lai garantētu drošu vidi nodarbībās, ievērojot ieteikumus Covid-19 ierobežošanai, Bauskas BJC nodarbības notiek attālināti vai individuāli.

Par katra pedagoga noteikto nodarbību kārtību audzēkņi un vecāki tiks informēti e-klasē.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar pedagogu!