Vides dizaina darbnīcas gaismas objekti konkursam “STARO ZAĻI”.

Paldies Munisei Almai, Annnijai, Agnetai un skolotājai Dailai par paveikto darbu!