No 7.aprīļa Bauskas Bērnu un jauniešu centrā nodarbības notiek attālināti un klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 audzēkņiem grupā).

Par turpmāko pulciņu darbību lūgums sazināties ar pulciņu pedagogiem.

Lai saulains un darbīgs pavasaris!