Dokumenti

  • Bauskas BJC Iekšējie noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo_drošības_noteikumi

Kārtība_kādā_izglītības_iestādē_uzturas_vecāki_un_citas_personas

 

  • Līguma veidlapa izglītojamā uzņemšanai interešu izglītības programmā

Programmu (nodarbību) nosaukumus skatīt šeit: nodarbību grafiks

BJC_LĪGUMS_ar e-parakstu

BJC_LĪGUMS_ar personisko parakstu

 

  • Iesnieguma veidlapa izglītojamā atteikšanai no interešu izglītības programmas

BJC_iesniegums_ar e-parakstu

BJC_iesniegums_ar personisko parakstu

  • Līguma veidlapas  VASARAS RADOŠAJĀM DIENĀM 2024

LĪGUMS_ar elektronisko parakstu

LĪGUMS_ar personisko parakstu

 

  • Pakalpojumu cenrādis

Bauskas novada domes lēmums_Cenrādis

 

  • Bauskas Bērnu un jauniešu centra pašnovērtējums

Pašnovērtējuma_zinojums_Bauskas_BJC_2022-20

  • Bauskas Bērnu un Jauniešu centra Attīstības plāns 2024.-2026. gadam

Attīstības plāns_2024-2026