Dokumenti

  • Līguma veidlapa izglītojamā uzņemšanai interešu izglītības programmā

Programmu (nodarbību) nosaukumus skatīt šeit: nodarbību grafiks

BJC_LĪGUMS_ar e-parakstu

BJC_LĪGUMS_ar personisko parakstu

 

  • Iesnieguma veidlapa izglītojamā atteikšanai no interešu izglītības programmas

BJC_iesniegums_ar e-parakstu

BJC_iesniegums_ar personisko parakstu

 

  • Iekšējās kartības noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis

Iekšējās kārtības noteikumi

Bauskas novada domes lēmums_Cenrādis

 

  • Bauskas Bērnu un jauniešu centra pašnovērtējums

Pašnovērtējuma_zinojums_Bauskas_BJC_2022-20