Rekvizīti

Informējam, ka,  pārejot uz vienotu Bauskas novada pašvaldības norēķinu sistēmu, no 2022.gada janvāra vecāku līdzfinansējuma maksājumi ir jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Bauskas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,

Bauskas novads, LV- 3901

LV08HABA0551024331644 I HABALV22 I Swedbank AS

LV06UNLA0050014355676 I UNLALV2X I SEB banka AS

LV50TREL9802589008000 I TRELLV22 I Valsts kase

Maksājuma mērķī obligāti norādītBauskas Bērnu un jauniešu centrs, e-pastā saņemtā rēķina Nr., Vārds un uzvārds (par ko maksājums tiek veikts)

Ja maksājumu nebūs iespējams identificēt, nauda tiks atgriezta maksātājam.

 Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt: bauska.bjc@bauskasnovads.lv vai zvanīt:

Lietvede 63924006

E-adreses saziņas kanāls:

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan pašvaldības E-adresi