Metodiskais darbs

 

Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmu izveidošanai:

www.visc.gov.lv

sadaļā Interešu izglītība- Metodiskie materiāli-VISC izstrādātie metodiskie materiāli