Pakalpojumi

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (Bauskas BJC) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kura realizē interešu izglītības programmas kultūrizglītības, tehniskās jaunrades un citās jomās, rīko saturīgus brīvā laika pavadīšanas pasākumus un nometnes skolēnu brīvlaikā, sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamentu, citām valsts institūcijām un NVO pasākumu un projektu organizēšanā Bauskas un citu novadu skolēniem.