Home » Kontakti

Kontakti

Informējam, ka,  pārejot uz vienotu Bauskas novada pašvaldības norēķinu sistēmu, no 2022.gada janvāra vecāku līdzfinansējuma maksājumi ir jāveic uz sekojošiem rekvizītiem:

Bauskas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,

Bauskas novads, LV- 3901

Banka: Valsts kase

Bankas BIC: TRELLV22

Konta Nr.LV50TREL9802589008000

Maksājuma mērķī obligāti norādītBauskas Bērnu un jauniešu centrs, e-pastā saņemtā rēķina Nr., Vārds un uzvārds (par ko maksājums tiek veikts)

Ja maksājumu nebūs iespējams identificēt, nauda tiks atgriezta maksātājam.

 

e-pasts bjc@bauska.lv
Telefons 63924006
Direktore Benita Svareniece
Direktores vietniece, metodiķe(teātra māksla, vides izglītība) Veronika Puķe
Direktores vietniece, metodiķe(tehniskā jaunrade, vizuālā māksla) Ilze Krieviņa
Metodiķe(dejas) Ligita Irbīte
Lietvede Alda Naktiņa
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Ģirts Donerblics
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, ēkas dežurants Mārtiņš Šults
Deju kopa “Mēmelīte” Ligita Irbīte
Karsējmeitenes, Mūsdienu deju grupa Marta Panteleiko
Sporta dejas Uldis Tomass Šimens
Ģitārspēle Aigars Voitišķis
Pavediena tēlniecība, Modernā amatniecība, Tekstildizains Indra Liepa
Kokamatnieku darbnīca Armands Krafts
Keramikas darbnīca, Mālošana Laima Oborune
Gleznošanas studija Mārīte Šulce
Labo grašu studija Ludmila Meldere
Angļu klubiņš Solvita Bērtelsone
Medijpratību grupa “Bauskas dārgumu meklētāji” Vija Cerusa
Rokdarbu studija “Kamolītis”, Lego pulciņš, Elektrodarbnīca, Robotikas grupa “Ampēriņi” Ilze Krieviņa
Velopulciņš Ģirts Donerblics
Trases automodelisms Agris Kiršteins
Koncertmeistare Diāna Siliņa
Saimnieciskais darbs Gunita Olekte, Daiga Beitiņa
Dežurante Tamāra Grīnvalde
E-adreses saziņas kanāls:
Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet gan pašvaldības E-adresi

Leave a comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.