Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Bauskas Bērnu un jauniešu centra (Bauskas BJC) tīmekļavietni https://bauskasbjc.lv

tīmekļavietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums . Izmantotā metode – VARAM sagatavotās "Vadlīnijas tīmekļavietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai" .

Cik piekļūstama ir šī tīmekļavietne ?

Bauskas BJC tīmekļavietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar pieļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4 punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2021.gada martam apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Dažās ievadprogrammās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.

Šī tīmekļavietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: tīmekļavietnes vienkāršotā izvērtēšana .

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas sasitītas ar kontrastiem piedāvājam risitnāt, izmantojot kādu no piekļuves spraudņiem: eget nunc vel pharetra. Vestibulum diggnissim, diam non sodales blandit, velit justo rutrum urna, ut dapibus eros velit nec lacus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļavietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: bjc@bauska.lv

Zvaniet: +37163924006

Adrese:Klana iela 14, Bauska

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 dienu laikā .

Sūdzību iesniegšana


Par tīmekļavietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgais ir Bauskas BJC direktora vietnieks. Tālrunis: +37163924006

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020. un atkārtoti tiks pārskatīts 2021.gada martā .

Šo paziņojumu apstiprināja
Benita Svareniece ,
Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktore .