Puišu deju grupa

 

Nodarbības notiek pēc grupu grafika

Dzeltenajā mājā, Rīgas ielā 8