Pulciņu ziņas

Bauskas BJC pulciņu audzēkņu liecības

par apgūto 2018./2019.mācību gadā var

saņemt pie lietvedes,

Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14.