Vides izglītība

 No 12. marta līdz 5. aprīlim Bauskas Bērnu un jauniešu centra Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14, ir skatāma Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde „Daba krāso”. Tajā var iegūt plašu informāciju par seno prasmi – dzijas krāsošanu ar augu izcelsmes krāsvielām.

Apmeklētāji var apskatīt augos krāsotu dziju paraugus, iepazīties ar Latvijā bieži sastopamiem augiem, kurus var ērti savākt un izmantot dziju krāsošanā. Par tiem ir izveidots informatīvais materiāls un drogas sausā veidā, kā arī krāsoti dziju paraugi ar meistaru komentāriem. Ir iespēja noskatīties videofilmu par krāsošanas procesa gaitu. Filmā meistare Anete Karlsone rāda tradicionālo krāsošanas veidu ar Latvijā bieži sastopamas augu sugas – ziemeļu madaras (Galium boreale) – sakneņiem. Īpašu akcents izstādei – galda spēles un folkloras kopas „Savieši” ierakstītās tautasdziesmas no dažādiem Latvijas novadiem par krāsaugiem.

DABA KRĀSO

Aktualitātes vides izglītībā:

vides izglītības projekti