Deju kopas “Memelīte” jubilejas koncerts izskanējis krāšņi un emocionāli.

27.aprīļa vakarā Bauskas BJC deju kopas “Mēmelīte” 203 dalībnieki no smalkiem dzīpariņiem uzauda brīnumskaistus un sarežģītus deju rakstus koncertā “Baltā rakstā austi mēs”.

Sirsnīgs paldies visiem dejotājiem, viņu vecākiem un skolotājiem Ligitai Irbītei, Diānai Siliņai un Jānim Skangalim par milzīgo darbu, dejotprieku un azartu! Lai “Mēmelītei” vienmēr krāšņi deju raksti!

vairāk Foto: https://failiem.lv/u/k7kpmc2w6m?share_email_id=143f222